Kako odabrati odgovarajući UPS uređaj

Kako odabrati odgovarajući UPS uređaj

Takozvani uređaji za neprekidno napajanje (uninterruptible power supply – UPS) predstavljaju najefikasniji način zaštite kompjuterskog hardvera i uskladištenih podataka od naglih skokova napona u električnoj mreži. Oni vam, takođe, omogućavaju nesmetan rad tokom kratkotrajnih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Instrukcije

 • Prvi korak: Ukoliko raspolažete ograničenim budžetom, najbolje je da odaberete neki od takozvanih standby (nazivaju ih još i “off-line”) UPS uređaja, koji se, pri nestanku struje, automatski prebacuju na napajanje iz baterije.
 • Drugi korak: Za “on-line” UPS ćete se opredeliti ukoliko vam je neophodan vremenski neograničen rezervni izvor napajanja.
 • Treći korak: Takozvani “linijski interaktivan” (“line-interactive”) UPS odabraćete ukoliko smatrate da će vaše potrebe najbolje zadovoljiti uređaj koji spada negde između dve prethodno pomenute kategorije.
 • Četvrti korak: Izračunajte ukupnu snagu (izraženu u vatima i u volt-amperima) svih uređaja koje planirate da priključite na UPS.
 • Peti korak: Odaberite UPS čija je snaga jednaka ili veća od zbirne snage svih uređaja koje želite da napajate preko UPS-a.
 • Šesti korak: Pre kupovine, izvršite detaljnu analizu svih ponuđenih modela, tako što ćete ih uporediti u odnosu na sledećih pet karakteristika: maksimalna probojna struja (surge current, izražava se u amperima – bolje je ako je veća), regulacija napona (surge suppression, izražava se u džulima – bolje je ako je veća), vreme reakcije na skokove napona (suppression response time – što kraće to bolje), vreme punjenja baterije (što kraće to bolje), te ukupan broj izlaznih priključaka naizmenične struje (AC outlets – što ih je više, to bolje).
 • Sedmi korak: Proverite da li uređaj koji planirate da kupite ima zamenljivu bateriju, kao i da li postupak zamene baterije možete obaviti sami, bez pomoći majstora.
 • Osmi korak: Uporedite ponuđene modela sa aspekta vremenskog trajanja autonomnog rada (to jest, koliko dugo UPS može napajati priključene uređaje u slučaju nestanka struje).
 • Deveti korak: Potražite uređaj koji na sebi ima i priključak za modem, kao i opremu za smanjenje elektromagnetnih (EMI) i radio (RFI) smetnji – naravno, ukoliko su vam ove karakteristike uopšte bitne.
 • Deseti korak: Proverite da li uređaj na sebi ima upozoravajuće ili LED lampice, koje upozoravaju na probleme u kablaži, pokazuju da li se priključena oprema napaja iz UPS-a ili iz električne mreže, i upozoravaju vas kada je baterija skoro pa ispražnjena.
 • Jedanaesti korak: Ako imate dovoljno novca za kupovinu nekog kvalitetnijeg i skupljeg modela, obavezno tražite uređaj koji je opremljen odgovarajućim softverom za automatsko snimanje otvorenih fajlova na disk, zatvaranje aplikacija i isključivanje priključene opreme, u slučaju nestanka električne energije.
 • Dvanaesti korak: Ponuđene modele uporedite i sa stanovišta dužine garantnog roka i mogućnosti povraćaja neispravne robe.

Saveti i upozorenja
Podatke o snazi vaše računarske opreme (izraženoj bilo u vatima ili volt-amperima) ponekad možete naći u pratećoj dokumentaciji, ili na etiketi zalepljenoj na kućište. Ako je vaš računar sklopljen u “kućnoj režiji” ili u lokalnoj prodavnici računarske opreme, trebalo bi da osoba koja ga je sklopila može da vam pruži informacije o njegovoj “vataži” ili “volt-amperaži.” Da li će vam zaštita od elektromagnetnih i radio smetnji zaista biti potrebna ili ne, zavisiće prvenstveno od kvaliteta vaše kućne električne mreže, kao i od količine i osetljivosti preostale elektronske opreme koja se nalazi u neposrednoj blizini vašeg računara.

Share this post?